ue
A A+ A++  

Projekt "Wake up! Intensyfikacja edukacji pozaformalnej młodzieży w Gminie Łobez poprzez strategiczne partnerstwa międzynarodowe" był realizowany w województwie zachodniopomorskim w latach 2016-2018. Jego celem była poprawa jakości kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, dzięki włączeniu, w proces edukacji, metod nauczania pozaformalnego, opracowanych na potrzeby mieszkańców regionu Gminy Łobez, w partnerstwie międzynarodowym. Osiągnięciu tego celu służyła wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi z trzech krajów - Polski, Niemiec i Holandii. W efekcie powstała modelowa strategia rozwoju edukacji pozaformalnej oraz kompendium o metodach i narzędziach, które mogą być zastosowane w pracy z młodzieżą na terenach wiejskich. Celem realizatorów było przygotowanie materiałów w sposób umożliwiający ich dalszy transfer i implementację na dowolnym obszarze wiejskim, stawiającym sobie podobne wyzwania. Wszystkie działania, podejmowane w trakcie realizacji projektu, były monitorowane przez dwie placówki eksperckie z Polski i Niemiec. Wykonanie założeń projektowych znacząco wpływa na politykę gminy w zakresie edukacji młodzieży, uzupełniając istniejącą ofertę o kształcenie pozaformalne.

DANE FUNDACJI BONIN

Fundacja Bonin
Bonin 31, 73-150 Łobez

NIP: 253-025-83-22, REGON: 320328595,
KRS: 0000275853

KONTAKT DO FUNDACJI BONIN

Biuro Szczecin: Wielka Odrzańska 28a/5, 70-535 Szczecin
Telefon/fax: (91) 812 12 53, e-mail: fundacjabonin@gmail.com

Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 07 1240 3930 1111 0010 6464 5675

Copyright © 2016   www.FundacjaBonin.org   Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.