ue
A A+ A++  

http://www.schloss-trebnitz.de/pl/   trebnitz logo n

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań jest placówką edukacyjną o profilu polityczno‐kulturalnym, która główny nacisk swojej działalności kładzie na międzynarodowe projekty wymian, głównie z Polską i krajami Europy Wschodniej. Od czasu powstania, w dniu 20 marca 1992, Stowarzyszenie Zamek Trebnitz wspiera emancypacyjne procesy kształcenia, poprzez różnego typu oferty edukacyjne oraz organizację wielonarodowych spotkań. Nadrzędnym celem jego działalności jest wspieranie samostanowienia oraz krytycznego sposobu myślenia u młodych ludzi. Od 2012 roku Zamek Trebnitz jest stowarzyszeniowym ośrodkiem kształcenia dla Berlińsko-Brandenburskiej Organizacji Młodzieży Wiejskiej (Berlin‐Brandenburgische Landjugend e.V.).

https://www.agit-polska.de   agitpolska n

Stowarzyszenie agitPolska Polsko-Niemiecka Inicjatywa Kooperacji Kulturalnych e.V. powstało w roku 2005 w Bremie, od roku 2010 jest też aktywne w Berlinie i na polsko-niemieckich terenach przygranicza. agitPolska to organizacja pożytku publicznego, działająca głównie w ramach projektów dotyczących polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej, szkoleń stowarzyszeń i multiplikatorów organizacji polonijnych, a także edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży. agitPolska oferuje młodym ludziom, z Polski i Niemiec, możliwość realizowania projektów po obu stronach granicy.
 

bonhoefferlogo bunt n   

Fundacja Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. D. Bonhoeffera jest placówką edukacji pozaszkolnej realizującej działania w kierunku nauczania międzykulturowego, inicjatywy i odpowiedzialności obywatelskiej, partycypacji oraz zrównoważonego rozwoju. Jest także miejscem transgranicznego dialogu i aktywności obywatelskiej. Jednocześnie działa w kierunku wspierania procesów demokratyzacji na wschodzie, na rzecz równouprawnienia płci i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

https://web.facebook.com/Richter.crew?_rdc=1&_rdr   Richter n

Stowarzyszenie Richter jest organizacją non-profit, której członkami są specjaliści w zakresie pracy z młodzieżą, sztuki i ruchu kulturalnego z miasta Den Helder (Holandia). Głównym celem Richtera jest zbliżenie do siebie młodych ludzi oraz uświadomienie im licznych możliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym. Podczas ostatnich 19 lat pracy, zespół merytoryczny fundacji współpracował aktywnie ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej.

DANE FUNDACJI BONIN

Fundacja Bonin
Bonin 31, 73-150 Łobez

NIP: 253-025-83-22, REGON: 320328595,
KRS: 0000275853

KONTAKT DO FUNDACJI BONIN

Biuro Szczecin: Wielka Odrzańska 28a/5, 70-535 Szczecin
Telefon/fax: (91) 812 12 53, e-mail: fundacjabonin@gmail.com

Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 07 1240 3930 1111 0010 6464 5675

Copyright © 2016   www.FundacjaBonin.org   Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.