ue
A A+ A++  

Wake Up!

Projekt "Wake up! Intensyfikacja edukacji pozaformalnej młodzieży w Gminie Łobez poprzez strategiczne partnerstwa międzynarodowe" jest realizowany w Gminie Łobez w województwie zachodniopomorskim.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, dzięki włączeniu w proces edukacji metod nauczania pozaformalnego, opracowanych na potrzeby mieszkańców regionu Gminy Łobez w partnerstwie międzynarodowym. Osiągnięciu celu służyć ma transfer wiedzy i doświadczenia z organizacji partnerskich z trzech krajów oraz szereg działań prowadzących do wykreowania strategii rozwoju edukacji pozaformalnej na potrzeby gminy, przygotowania kompendium po metodach i narzędziach możliwych do zastosowania w pracy z młodzieżą na terenach wiejskich. Dążeniem realizatorów jest takie przygotowanie dokumentów (rezultatów intelektualnych), aby możliwy był ich dalszy transfer i implementacja na dowolnym obszarze wiejskim stawiającym sobie podobne wyzwania. Założenie wypracowania trwałych kooperacji pomiędzy kluczowymi podmiotami w regionie oraz odpowiednie upowszechnienie zapewni długotrwałe korzyści. Wszystkie działania były monitorowane przez dwie placówki eksperckie z Polski i Niemiec. Mamy nadzieję, że realizacja założeń projektowych znacząco wpłynie na politykę gminy w zakresie edukacji młodzieży uzupełniając istniejącą ofertę o kształcenie pozaformalne. Gmina Łobez ma szansę stać się modelowym obszarem uczestnictwa młodzieży w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

DANE FUNDACJI BONIN

Fundacja Bonin
Bonin 31, 73-150 Łobez

NIP: 253-025-83-22, REGON: 320328595,
KRS: 0000275853

KONTAKT DO FUNDACJI BONIN

Biuro Szczecin: Wielka Odrzańska 28a/5, 70-535 Szczecin
Telefon/fax: (91) 812 12 53, e-mail: fundacjabonin@gmail.com

Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 07 1240 3930 1111 0010 6464 5675

Copyright © 2016   www.FundacjaBonin.org   Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.